Boiling Kettle

A better world for Henok

Manifest of 343 Bastards

I share everything is said in the manifest below, although I could slightly disagree in nuances and particular words. I’ve translated it from French.

When it comes to prostitution, we are believers, churchgoers or agnostics.

Some of us did, do or will pick up some whores, and they are not even ashamed of that.

Some others, without being customers themselves (for reasons of their exclusive concern) did not have, nor they will, the civic impulse to denounce their acquaintances who resort to paid love.

Gay and straight, libertine and monogamous, loyal and Casanova, we are men. Yet we are not those frustrated men, pervs or psychos described by supporters of a repression dressed up as feminist fight. Regardless we pay or not for our carnal relations, we wouldn’t break the consent of our lovers under no circumstances. Yet we think that everyone has the right to freely sell their charms, even loving to do so. We reject MPs dictating rules to regulate our pleasures and desires.

We don’t like violence, nor human exploitation and traffic. And we hope that government is doing its best to tackle prostitution networks and to punish pimps.

We love freedom, literature and intimacy. And all three are in danger when government put its nose between our legs.

Today is prostitution. Tomorrow will be pornography. What would it be banned after tomorrow?

We will not give up before that virtue league attacking scarlet women (and men). Against the sexually correct, we would live as adults.

All together, we proclaim:
Don’t touch my whore!

O manifesto dos 343 cabróns

Comparto todo o que se di neste manifesto, aínda que haxa matices nalgunhas palabras cos que poida discrepar. Traduzo do orixinal en francés.

Cando se fala de prostitución, nós somos crentes, practicantes ou agnósticos.

Algúns de nós foron, van, ou van ir aos e ás putas, e nin sequera se avergoñan.

Outros, sen ser clientes (por motivos que só a eles lles competen) non tiveron, nin terán xamais, o reflexo cidadán de denunciar os seus coñecidos que recorren ao amor baixo tarifa.

Gais e heteros, libertinos e monógamos, fieis e virandainas, somos homes. Pero iso non significa que sexamos os frustrados, os pervertidos ou os psicópatas que describen os partidarios dunha represión disfrazada de loita feminista. Paguemos ou non polas relacións carnais, non poderiamos, en ningún caso, prescindir do consentimento dos nosos amantes. Pero consideramos que cadaquén ten dereito a vender libremente os seus engados, e mesmo de que lle guste facelo. E rexeitamos que os deputados diten normas para regularnos os praceres e os desexos.

Non nos gusta a violencia, nin a explotación nin o tráfico de seres humanos. E agardamos que os poderes públicos poñan todo da súa parte para loitar contra as mafias e sancionar os proxenetas.

Amamos a liberdade, a literatura e a intimidade. E están en perigo cando o estado mete o fociño no que temos entre as pernas.

Hoxe a prostitución. Mañá a pornografía. E pasadomañá, que nos prohibirán?

Non cederemos ante as ligas da vida virtuosa que atacan as mulleres (e os homes) de vida alegre. Contra o sexualmente correcto, pretendemos vivir como adultos.

Todos xuntos, proclamamos:
Non toques a miña puta!

Fairness in Tendering

Diputación de Huesca, a Spanish regional government, has called for offers to redesign its website. Once again, when it comes to public services in Spain, the process is full of shenanigans and countless inconsistencies, rising a solid suspicion that it would not be a fair selection process. Is that a problem? Well, it is since they play with my money. Keep reading • Le o resto »

Stop that Madness (now)

Today we have received an email from the Galician government. Well, not quite, as the email was not signed by anyone in government but by another company, Instituto Sondaxe (no personal names), speaking on behalf of the government. The email came from another company called Tesi Gandía, apparently not related with Sondaxe or Government, like in those million fraud emails that our spam filters confront every day.

Keep reading • Le o resto »

Os erros bravos de #Aritmética20N

A falla de transparencia dos cálculos feitos pola xente que estea detrás de #Aritmética20N dificulta moito saber onde estivo o erro nas súas contas. Pero as súas previsións con respecto ás eleccións españolas do 20 de novembro de 2011, e en concreto, con respecto aos datos galegos, son clamorosamente erradas. Vou tentar expoñer os datos correctos seguindo a súa lóxica do que é o voto útil. A súa lóxica non coincide coa miña, pero iso agora é irrelevante. Keep reading • Le o resto »

O nome dos paxaros mortos

A terminoloxía ten que ir por detrás da realidade, pero en ocasión de determinadas novas este retraso faise por forza maior. Precisamente o primeiro de ano, cando os terminólogos de garda estaban repousando as enchentes da véspera, a unha cantidade considerable de aves acordoulles derrubarse en Arkansas (EUA). As axencias de novas denominaban as aves red-winged blackbirds, e os medios españois traducíronas rapidamente por merlos ou, nalgún caso peor, por paxaros negros. Pero eses non eran os nosos “merlos”. Pasado o episodio, deberiamos saber como lle chamamos a estes paxaros norteamericanos en galego, por se acaso volven caer de novo sobre as pantallas dos nosos ordenadores. E así fixen este post con nome de best-seller. Keep reading • Le o resto »

Tres retrincos das eleccións catalás

Xa haberá agora unha chispa de análises políticas sobre as Eleccións catalás, e sobre como os seus resultados acabarán afectando a vida política de Cataluña, España e mesmo Europa nos vindeiros meses. Non son un analista político, e vouvos aforrar o traballo de subliñar a impresionante vitoria de CiU ou de reclamar as cabezas de Montilla e de Puigcercós, líderes dos derrotados PSCERC. Só me gustaría sinalar tres aspectos marxinais dos resultados: as posibilidades dunha modificación na asignación de escanos, a inxustiza desa asignación; e ao cabo a consecuencia máis magoante desta noite electoral: o resultado extraordinario dun novo partido de ultradereita. Keep reading • Le o resto »

Three Views On Catalan Elections

There would be by now plenty analysis about the Catalan elections, and how their results will affect Catalan, Spanish and even European politics in the months to come. I am not a political analyst, and I would afford you such job of underlining the impressive victory of CiU or claiming for the public beheading of Montilla and Puigcercós, leaders of defeated PSC and ERC. I only would like to comment three marginal aspects of the results: the posibilities for a change in seats’ distribution; the unfairness of that distribution; and eventually the most striking implication of this electoral night: the remarkable performance of a new far-right party.

Keep reading • Le o resto »

Zapatero, 39 grandes empresas, e algunhas frikistatísticas

Zapatero, o presidente español, está en apuros. Na véspera dos peores resultados do seu partido na historia de Cataluña, o ruxerruxe dun posible rescate económico de España medra. Nese intre, dous anos longos des que comezara a crise financeira, acordoulle reunirse cun grupo dos máis importantes directivos de empresas de España: o obxectivo de tal xuntanza nin foi público nin estivo claro, pero aparentemente tiña que ver dalgún xeito con confianza (se ben non é seguro en que dirección tiña que fluír esa confianza). Non tento predicir resultados desa xuntanza, nin tampouco das eleccións catalás, e inda menos da crise financeira. Só lle vou botar un ollo a algunhas estatísticas rarunas nesa lista de empresas e directivos.

Keep reading • Le o resto »

Zapatero, 39 Large Companies and Some Freakstats

Zapatero, the Spanish PM, is in trouble. In the eve of his party worst ever election results in Catalonia, the rumours of a possible bail-out of Spain are increasing. In that point, more than two years after the beginning of the financial crisis, he decided to meet a group of the most important Spanish CEOs: the meeting’s goal was not clear nor public, but apparently it sounds to be related with trust at some extent (although is unclear in wich direction the trust should circulate). I am not trying to foresee any outcome for that meeting, for the Catalan elections or even for the financial crisis. I will only pay attention to some odd stats in that list of companies and CEOs.

Keep reading • Le o resto »