Boiling Kettle

A better world for Henok

bancarrota municipal

Os concellos españois teñen grandes cantidades de débeda, pero esta non está homoxeneamente esparexida polo estado, e a bancarrota (por que non?) é unha seria ameaza pra algúns deles. Ou, mesmo peor, pra todos e todas en España. Esta é unha breve análise das cifras da débeda municipal en España e Galicia.

Council Bankruptcy

Local authorities in Spain have large amounts of debt, but this debt is not homogeneously spread throughout the country, and bankruptcy is (why not?) a serious threat for some of them. Or, even worse, for everybody in Spain. This is a short analysis of council debt figures in Spain and Galicia.