Boiling Kettle

A better world for Henok

linguas na escola

As bases do decreto sobre o uso das linguas no sistema educativo galego publicáronse cando estaba de vacacións en Noruega, afortunada e completamente desconectado. De volta á casa atopei na miña caixa de correo electrónico unha cantidade record de mensaxes: aqueles totalmente opostos ao decreto eran máis incluso ca aqueles que me daban consello cos [...]

Languages at School

The first draft for the decree on languages’ usage in the Galician education system was published when I was on holidays in Norway, fortunately and completely unplugged. Back home, a record amount of emails were stored in my mailbox: those of them completely in opposition to the decree are even more than those giving me [...]