Porcentaxes establecidas polo bosquexo do decreto.

by xabier

Porcentaxes establecidas polo bosquexo do decreto. (*) Como ficou dito, a porcentaxe de galego na educación infantil dependerá exclusivamente da lingua familiar: xa que logo, non é exactamente unha opinión, senón un feito. Ao mesmo tempo, algúns contidos serán impartidos en galego ou en español, pero as bases do decreto non establecen unha porcentaxe pra eles.