Boiling Kettle

A better world for Henok

Zapatero, 39 grandes empresas, e algunhas frikistatísticas

Zapatero, o presidente español, está en apuros. Na véspera dos peores resultados do seu partido na historia de Cataluña, o ruxerruxe dun posible rescate económico de España medra. Nese intre, dous anos longos des que comezara a crise financeira, acordoulle reunirse cun grupo dos máis importantes directivos de empresas de España: o obxectivo de tal [...]

Zapatero, 39 Large Companies and Some Freakstats

Zapatero, the Spanish PM, is in trouble. In the eve of his party worst ever election results in Catalonia, the rumours of a possible bail-out of Spain are increasing. In that point, more than two years after the beginning of the financial crisis, he decided to meet a group of the most important Spanish CEOs: [...]