Boiling Kettle

A better world for Henok

Tres retrincos das eleccións catalás

Xa haberá agora unha chispa de análises políticas sobre as Eleccións catalás, e sobre como os seus resultados acabarán afectando a vida política de Cataluña, España e mesmo Europa nos vindeiros meses. Non son un analista político, e vouvos aforrar o traballo de subliñar a impresionante vitoria de CiU ou de reclamar as cabezas de Montilla e [...]

Three Views On Catalan Elections

There would be by now plenty analysis about the Catalan elections, and how their results will affect Catalan, Spanish and even European politics in the months to come. I am not a political analyst, and I would afford you such job of underlining the impressive victory of CiU or claiming for the public beheading of [...]